Services

 

We specialize in creating photorealistic architectural visualization with individually selected atmosphere and character. We are architects, graphic designers and illustrators which allows us to perfectly understand the needs our clients and select for them the best and most effective solutions.

Any questions?

Contact us : lukasz.gac90@gmail.com

/

Specjalizujemy się w tworzeniu fotorealistycznych wizualizacji architektonicznych o indywidualnie dobranym klimacie i charakterze. Jesteśmy architektami, grafikami i ilustratorami co pozwala nam doskonale rozumieć potrzeby naszych klientów i dobrać dla nich najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania.

Masz pytania?

Napisz do nas : lukasz.gac90@gmail.com

 

 

PRICING / CENY

Prices are set individually, on the basis of materials submitted by the customer. For detailed information please contact us – in response we will send you a detailed offer.

/

Ceny ustalmy indywidualnie, na podstawie materiałów przesłanych przez klienta. Po szczegółowe informację skontaktuj się z nami – w odpowiedzi prześlemy Ci szczegółową ofertę.

 

SERVICES / USŁUGI

 

3D modeling

– Architecture modeling based on architectural drawings (dwg, pdf, jpg, etc.).

– Architecture modeling based on images and photos

– Furniture and details modeling based on drawings and photos

 

3D visualizations

– Interior architectural visualization

– Exterior architectural visualizations

– Visualizations of architecture and urban spaces – aerial view

 

Handmade visualizations

– Monochrome illustrations (pencil, ink)

– Color illustrations (watercolor, colored pencils, markers)

– Concept sketches

/

Modelowanie 3d

– modelowanie architektury na podstawie rysunków architektonicznych (dwg, pdf, jpg itp.)

– modelowanie architektury na podstawie zdjęć

– modelowanie mebli i detali na podstawie rysunków i zdjęć

 

Wizualizacje 3d 

– wizualizacje architektoniczne wnętrz

– wizualizacje architektoniczne zewnętrzne

– wizualizacje architektoniczne i urbanistyczne z lotu ptaka

 

Wizualizacje odręczne

– ilustracje monochromatyczne (ołówek, tusz )

– ilustracje kolorowe ( akwarela, kredki, flamastry )

– szkice projektowe, ideowe, koncepcyjne