3D Training

KURS 3D

Na kursie 3d nauczymy Cię od podstaw i jak tworzyć fotorealistyczne wizualizacje.

Dowiesz się wszystkiego krok po kroku : od modelowania po postprodukcję.

Uczestnicy otrzymują materiały do każdego tematu i na żywo śledzą kolejne kroki na dużym ekranie.

Zajęcia obejmują 3 bloki tematyczne obejmujące : Modelowanie, Oświetlenie i Teksturowanie oraz Rendering i Postprodukcję.

 

Pełny kurs składa się z 10 zajęć  x 3h odbywających się raz w tygodniu + dodatkowe zajęcia na konsultacje

Nowe grupy startują 2 razy w roku : w październiku i w marcu.

Koszt zajęć to 720zł

 

Zajęcia odbywają się w pracowni na ul.Limanowskiego 4/2 w Poznaniu

 

WYPOSAŻENIE I OPROGRAMOWANIE NA ZAJĘCIA

Na zajęcia przynosimy własny sprzęt i oprogramowanie :

  • Laptop
  • Autodesk 3ds Max (2012 lub nowszy)  + Vray (2.0 lub nowszy)
  • Photoshop

1

/

3D COURSE

 

During 3d course we will teach you from the basics how to create photorealistic visualizations.

You will learn everything step by step : from modeling to postproduction.

Members receive printed materials to each topic and can follow the next steps on big screen.

Classes include 3 thematic blocks : Modeling, Lightning & Texturing, Rendering & Postproduction

 

Full course contains 10 lessons x 3h once a week + extra consultations.

New groups starts 2 times a year : in October and March.

Price is 200 Euro.

Our workshop is located on street Limanowskiego 4/2, Poznan, Poland

 

On course you need to bring your own equipement and software :

  • Laptop
  • Autodesk 3ds Max (2012 or higher)  + Vray (2.0 or higher)
  • Photoshop

2